Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

483

Toàn văn Nghị quyết đọc Tại đây

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây