Tư vấn nghề nghiệp

TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM

KIẾN THỨC - KỸ NĂNG

TRẮC NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP

Trắc nghiệm hướng nghiệp – John Holland

Bài trắc nghiệm Holland dựa trên lý thuyết về nghề nghiệp và tính cách của nhà tâm lý học nổi tiếng John Holland. Nó được phát triển từ những năm 1950 và cho đến bây giờ vẫn là một trong những công cụ đáng tin cậy được sử dụng bởi rất nhiều trường Đại học nổi tiếng cho sinh viên của mình để xác định tính cách, sở thích, điểm mạnh của bản thân và con đường nghề nghiệp phù hợp với mình.

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP