ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ                                                                                             

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THANH NIÊN

Địa chỉ: Số 6 đường Giải Phóng - Phường Lộc Hòa - TP Nam Định

Điện thoại: 02283.843.018

Email: ngochaitcn86@gmail.com

Website:thanhniencec.edu.vn

 

ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP

Đ/C ĐÀO NGỌC SÁU - PHỤ TRÁCH PHÒNG

Điện thoại: 02283.526.608

Di động: 091.966.5872

 

TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - TÀI VỤ

Đ/C PHẠM NGOC HẢI - PHỤ TRÁCH PHÒNG

Điện thoại: 02283.843.018

Di động: 094.665.8974

 
 

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI ĐẾN TRUNG TÂM                                                                                   

 

LIÊN HỆ QUẢN TRỊ WEBSITE                                                                                   

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Webmaster

Điện thoại: 0946658974

Email: ngochaitcn86@gmail.com

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
  Phó Giám đốc PT: Vũ Đức Việt
 Phone: 0912017131
 Email: ducviettr@gmail.com
 Facebook
  Phó Giám đốc:
 Phone:
 Email:
 Facebook
PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH -TÀI VỤ
  Phụ trách phòng: Phạm Ngọc Hải
 Phone: 0946658974
 Email: ngochaitcn86@gmail.com
 Facebook
PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP
  Phụ trách phòng: Đào Ngọc Sáu
 Phone: 0919665872
 Email: daongocsau@gmail.com
 Facebook
BỘ PHẬN TƯ VẤN
  Tư vấn viên: Ngô Duy Hưng
 Phone: 0912334987
 Email: duyhung2k14@gmail.com
 Facebook
  Tư vấn viên: Nguyễn Quyết Thắng
 Phone: 0389044712
 Email: thangttgdtn@gmail.com
 Facebook
BỘ PHẬN KẾ TOÁN TÀI VỤ
  Phụ trách kế toán: Hoàng Thị Kim Oanh
 Phone: 0973973323
 Email: hoangoanhnd84@gmail.com
 Facebook