PHÒNG ĐÀO TẠO

2554
 GIỚI THIỆU

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc về chiến lược, kế hoạch công tác tuyển sinh; xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm; lập kế hoạch, nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghề, kỹ năng nghề nghiệp; quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm; công tác quản lý học viên.

2. Nhiệm vụ:

Xem chi tiết

 

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Phòng Đào tạo có 7 cán bộ nhân viên, bao gồm:

+ 1 Trưởng phòng

+ 1 Phó trưởng phòng

+ 5 giáo viên

 

IV. LIÊN HỆ
Trưởng phòng: Đào Ngọc Sáu
Phone: 0983120325
Email: daongocsau@gmail.com

 

 VĂN BẢN NGHIỆP VỤ  TÀI LIỆU – BIỂU MẪU

Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2018

Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2017
Hướng dẫn: Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo QĐ số 46/2015/QĐ-TTg ngày 29/8/2015 của thủ tướng Chính phủ
Lưu đồ đào tạo

Biểu mẫu 1. Thông báo tuyển sinh, đơn xin học nghề, cam kết

Biểu mẫu 2. Biên bản họp hội đồng tuyển sinh, danh sách lớp

Biểu mẫu 3. Quyết định mở lớp

Biểu mẫu 4. Bảng điểm, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu

Biểu mẫu 5. Quyết định thành lập hội đồng thi tốt nghiệp, biên bản họp, quyết định tốt nghiệp

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây