Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “olympic tiếng anh dành cho cán bộ trẻ Lần thứ III năm 2021”

609

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số:  383 – KH/TWĐTN-BQT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

  Hà Nội, ngày   25   tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ

lần thứ III năm 2021

—————

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021”, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; triển khai Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022.

– Tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh và hỗ trợ phát triển kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ Đoàn, thanh niên khối đối tượng là công chức, viên chức, khối doanh nghiệp, lực lượng vũ trang.

– Cuộc thi được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC

 1. Tên gọi cuộc thi: “Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021”
 2. Đối tượng dự thi: cán bộ Đoàn, thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp, thanh niên lực lượng vũ trang, cụ thể:

2.1. Bảng 1 – Bảng cán bộ Đoàn: 100% cán bộ Đoàn các cấp tham gia dự thi vòng loại Cuộc thi.

2.2. Bảng 2 – Bảng thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp: Là thanh niên thuộc khối cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tuổi từ 18 – 35.

2.3. Bảng 3 – Bảng thanh niên lực lượng vũ trang: Là thanh niên thuộc khối công an, quân đội tuổi từ 18 – 35.

* Lưu ý:

(1) Sinh viên tuổi từ 18 trở lên là cán bộ Đoàn (Đối với cấp Chi đoàn là Phó Bí thư trở lên, đối với cấp Liên Chi đoàn và cấp Đoàn trường là Uỷ viên Ban Chấp hành trở lên) có thể tham gia Cuộc thi tại Bảng 1 – Cán bộ Đoàn.

(2) Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và tương đương không nằm trong mục (1) nêu trên; thanh niên là giáo viên dạy tiếng Anh, thanh niên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh hoặc từng du học Đại học, sau Đại học tại các nước sử dụng tiếng Anh không thuộc đối tượng dự thi của Cuộc thi này.

(3) Cán bộ Đoàn có thể lựa chọn thi bảng cán bộ Đoàn (bảng 1) hoặc thi theo khối đối tượng thuộc nghề nghiệp của mình; thanh niên lực lượng vũ trang làm việc tại các doanh nghiệp có thể lựa chọn thi bảng thanh niên khối doanh nghiệp (bảng 2) hoặc thi theo khối đối tượng của mình (bảng 3).

III. NỘI DUNG

– Kiến thức tiếng Anh bao gồm các câu hỏi nghe, đọc, từ vựng, giao tiếp tiếng Anh với các trình độ khác nhau tùy thuộc vào từng bảng thi.

– Kiến thức tiếng Anh chuyên ngành theo từng nhóm đối tượng.

– Kiến thức cơ bản và cập nhật về lịch sử, chính trị, kinh tế – xã hội, văn hóa Việt Nam; tình hình quốc tế, khu vực, hội nhập quốc tế; các thể chế quốc tế mà Việt Nam tham gia làm thành viên; Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các tổ chức thanh thiếu nhi khác, đặc biệt là các câu hỏi về lịch sử 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

IV. THỜI GIAN, HÌNH THỨC THI:

 1. Vòng 1: Vòng loại thi trực tuyến.

– Thời gian: Từ ngày 18/7 – 28/8/2021 (Tuần 1: 18 – 24/7/2021; Tuần 2: 25 – 31/7/2021;  Tuần 3: 01 – 07/8/2021; Tuần 4: 08 – 14/8/2021; Tuần 5: 15 – 21/8/2021; Tuần 6: 22 – 28/8/2021).

+ Ban Tổ chức mở cổng thi thử từ ngày 10 – 17/7/2021, nội dung và kết quả thi thử không được tính vào kết quả thi vòng 1.

+ Lễ Khai mạc và thi hưởng ứng: Ngày 18/7/2021.

– Cách dự thi: Thí sinh đăng ký dự thi theo đối tượng ở mục II tại website của Cuộc thi https://olympicenglish.vn/canbotre, Fanpage của Cuộc thi https://www.facebook.com/OlympicCanbotre/ hoặc ứng dụng/app Thanh niên (trên App Store và Google Play).

+ Thí sinh lựa chọn đúng bảng thi của mình để tham gia dự thi vòng loại Cuộc thi bằng cách trả lời bộ đề 30 câu hỏi bằng tiếng Anh với các nội dung nêu trên.

+ Mỗi thí sinh được dự thi nhiều lần trong tuần và tối thiểu 10 lần trong 06 tuần của vòng 1. Thí sinh không dự thi đủ 10 lần sẽ không được tính điểm thi toàn vòng 1.

+ Thời gian 1 lần thi sẽ được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi kết thúc bài thi, tổng thời gian tối đa của bài thi là 10 phút. Trả lời đúng được 10 điểm mỗi câu hỏi, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thi sinh trong vòng thi này là 300 điểm. Thí sinh có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào tuy nhiên lượt thi đó vẫn được tính là một lần thi và tính vào kết quả chung của thí sinh.

+ Kết quả vòng 1: Là điểm trung bình cao nhất và thời gian làm bài trung bình ngắn nhất 10 lần thi của thí sinh. Các thí sinh ở 03 bảng thi được tính kết quả độc lập, kết quả này là cơ sở lựa chọn thí sinh vào vòng 2. Kết thúc vòng 1, với mỗi Bảng thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ra 30 thí sinh có kết quả thi tốt nhất vào vòng 2 của Cuộc thi (tổng cộng 90 thí sinh vào vòng 2).

+ Kết quả tuần: Mỗi tuần, Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng nhất bảng cho 03 thí sinh ở cả 03 bảng thi có kết quả thi tốt nhất với thời gian thi ngắn nhất. Đây là giải phụ và không ảnh hưởng tới kết quả vào vòng trong.

+ Ban Tổ chức trao giải thưởng phụ cho 03 thí sinh của 03 bảng thi (mỗi bảng 01 thí sinh) có số lần thi nhiều nhất của vòng 1. Đây là giải phụ và không ảnh hưởng tới kết quả vào vòng trong.

+ Phiên thi đối kháng: Mỗi ngày, Ban Tổ chức sẽ tổ chức phiên thi đối kháng dành cho các thí sinh vào một khung giờ nhất định (Bảng 1 – Cán bộ Đoàn: 20h00 – 20h20; Bảng 2 – Thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp: 20h30 – 20h40; Bảng 3 – Thanh niên lực lượng vũ trang: 21h00 – 21h30). Tại phiên thi này, các thí sinh ở mỗi Bảng tham gia sẽ thi đối kháng trực tiếp với nhau để dành các giải phụ hàng ngày. Đây là giải phụ và không ảnh hưởng tới kết quả vòng trong, kết quả của lượt thi đối kháng vẫn được tính vào kết quả vòng 1 như một lần thi bình thường.

Lưu ý: các thí sinh sẽ chỉ nhận được giải thưởng khi phiên thi đối kháng của từng Bảng có ít nhất 50 người tham gia. Nếu không đủ 50 người, phiên thi vẫn diễn ra và kết quả vẫn được ghi nhận vào kết quả của vòng 1, tuy nhiên các thí sinh sẽ không nhận được giải thưởng. Trong thời gian diễn ra phiên đối kháng của từng bảng, cổng thi thông thường sẽ tạm đóng và thí sinh vào thi sẽ tự động vào phiên đối kháng.

Mọi thông tin chi tiết về thể lệ, cách thức tham gia thi, thông tin cụ thể về phiên thi đối kháng và các kết quả của vòng thi sẽ được Ban Tổ chức đăng tải tại website https://olympicenglish.vn/canbotre và Fanpage Quốc tế Thanh niên https://www.facebook.com/banquoctetwd. Kết quả vòng 1 cuộc thi được thông báo vào đầu tháng 9/2021.

 1. Vòng 2: Thi thuyết trình qua video clip

– Thời gian: 01 – 20/9/2021.

– Cách dự thi: 90 thí sinh được lựa chọn vào vòng 2 sẽ chuẩn bị một video clip thuyết trình không quá 05 phút gửi về Ban Tổ chức cuộc thi theo các chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra. Ban Giám khảo sẽ chấm độc lập các video clip của từng Bảng và lựa chọn ra 05 thí sinh/bảng (tổng cộng 15 thí sinh) vào vòng Chung kết, kết quả được thông báo vào ngày 03/10/2021 tại website https://olympicenglish.vn/canbotre và Fanpage Quốc tế Thanh niên

Ban Tổ chức sẽ đăng tải toàn bộ clip dự thi của 90 thí sinh lên website, Fanpage và Youtube của Cuộc thi và trao 03 giải Clip yêu thích nhất cho 03 clip được yêu thích, tương tác và chia sẻ nhiều nhất trên các nền tảng trên theo hướng dẫn cụ thể của Ban Tổ chức.

 1. Vòng 3 : chung kết toàn quốc

– Thời gian: 01-02 ngày trước ngày 15/10/2021.

– Cách dự thi: 15 thí sinh sẽ được chia làm 05 đội chơi. Các đội chơi sẽ trải qua các phần thi trả lời câu hỏi, kiến thức bằng tiếng Anh và tranh biện theo nhóm. Ban Tổ chức sẽ có hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

V. QUY ĐỊNH CHUNG

 • Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản duy nhất, cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin khi đăng ký thi.
 • Nghiêm cấm việc nhờ người khác thi hộ, sử dụng nhiều tài khoản dự thi, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký dự thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi và báo về cơ quan chủ quẩn.

– Thí sinh phải tuân thủ các nội dung của cuộc thi, tôn trọng các quyết định của Ban giám khảo trong suốt quá trình dự thi. Mọi thắc mắc về kết quả cuộc thi phải có văn bản gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại của thí sinh.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 1. Vòng 1:

– 03 giải thưởng tại thi hưởng ứng sau Lễ Khai mạc: 500.000đ/giải

– Giải nhất tuần: 500.000đ/thí sinh/bảng x 06 tuần.

– Giải phụ thi đối kháng hàng ngày: Các gói học bổng tiếng Anh trực tuyến.

– 03 giải cho 03 thí sinh có lượt thi nhiều nhất vòng 1: 1.000.000đ.

 1. Vòng 2: 90 thí sinh vòng bán kết được nhận các gói học bổng trực tuyến nâng cao khả năng tiếng Anh. 03 thí sinh có video clip được yêu thích nhất nhận phần thưởng 1.000.000đ/thí sinh.
 2. Vòng 3: Chung kết toàn quốc

– 01 giải nhất: 12.000.000đ, quà tặng, bằng khen của Trung ương Đoàn, suất học bổng tiếng Anh và 01 chuyến đi nước ngoài theo chương trình giao lưu thanh niên quốc tế của Trung ương Đoàn trong năm 2021-2022.

– 01 giải nhì: 9.000.000đ, quà tặng, bằng khen của Trung ương Đoàn, suất học bổng tiếng Anh và 01 chuyến đi nước ngoài theo chương trình giao lưu thanh niên quốc tế của Trung ương Đoàn trong năm 2021-2022.

– 01 giải ba: 6.000.000đ, quà tặng, bằng khen của Trung ương Đoàn, suất học bổng tiếng Anh và xem xét lựa chọn tham gia các hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế của Trung ương Đoàn trong năm  2021-2022.

– 02 giải khuyến khích: 3.000.000đ, quà tặng, bằng khen của Trung ương Đoàn và các suất học bổng Tiếng Anh.

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí trích từ Ngân sách Nhà nước cấp cho các nội dung năm 2021 của Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh dành cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022 và kinh phí xã hội hóa.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Trung ương Đoàn phát động cuộc thi, tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài về cuộc thi trên các kênh thông tin báo chí trong hệ thống Đoàn, Hội. Giao Ban Quốc tế Trung ương Đoàn là đơn vị thường trực tổ chức cuộc thi.
 2. Các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc căn cứ nội dung kế hoạch Cuộc thi chủ động xây dựng kế hoạch riêng của đơn vị, lưu ý tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các nền tảng truyền thông của đơn vị mình.
 3. Giao Ban Quốc tế phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Cuộc thi, phối hợp với Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi.

         Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và các đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ qua đồng chí Trần Hoài Minh, chuyên viên Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, điện thoại: 024.62631999/máy lẻ: 306; fax: 024.62631938; email: banquoctetrunguongdoan@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:

– Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, BT TW Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương (để b/c);

– Ban Dân vận, Tuyên giáo, Ban Đối ngoại TW (để b/c);

– Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội;

– Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Ban Bí thư TW Đoàn;

– Các ban, đơn vị khối phong trào TW Đoàn;

– Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc (để t/h);

– Các cơ quan báo chí của Đoàn, Hội (để t/h);

– Lưu VP, BQT.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Tường Lâm

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây