TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH  –  CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHỀ

Tuyển sinh đào tạo nghề

           TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THANH NIÊN TUYỂN SINH THƯỜNG XUYÊN CÁC HỆ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHƯ SAU:   I. Đào tạo nghề hệ sơ cấp: * Hình thức đào tạo: + Đào tạo...

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA MÙA HÈ QUÂN NGŨ NĂM 2024

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thh niên tổ chức chương trình “Thực hành kỹ năng sống cho thanh thiếu niên”.     Mọi thông tin chi tiết xin truy cập website: www.muahequanngu.org    

THAM KHẢO, TRAO ĐỔI VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG

Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam về giáo dục nghề nghiệp

Tổ chức thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp một cách đồng bộ và hiệu quả, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Giáo dục nghề...