Chức năng nhiệm vụ phòng tư vấn nghề nghiệp, việc làm

2317

1. Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc về công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học; thông tin thị trường lao động, tư vấn nghề nghiệp việc làm cho thanh niên và người lao động; tư vấn tuyển sinh; tư vấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu niên và người lao động;  xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch hợp tác trong nước và quốc tế.

 

2. Nhiệm vụ:

Tư vấn hướng nghiêp, tư vấn nghề nghiệp và việc làm:

+ Nghiên cứu, phát triển, xây dựng và triển khai các các mô hình tư vấn hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên, học sinh và người lao động;

+ Phối hợp với ngành GD&ĐT xây dựng và triển khai các hoạt động  truyền thông, tư vấn định hướng nghề nghiệp gắn với phân luồng học sinh cho đối tượng học sinh THCS và học sinh THPT;

+  Phối hợp với các cấp bộ Đoàn trên địa bàn các Tỉnh tổ chức các điểm tư vấn nghề nghiệp, việc làm, học nghề cho thanh niên; liên kết hợp tác với các cơ sở đào tạo, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các chương trình tư vấn hướng nghiệp và công tác tuyển sinh hàng năm;

+ Phối hợp với các Tổ chức Đoàn, Hội, Trung tâm hỗ trợ sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp tổ chức các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng tìm kiếm việc làm gắn với giới thiệu việc làm cho HSSV trước khi tốt nghiệp ra trường;

+ Xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu của trung tâm cho công tác tư vấn nghề nghiệp và việc làm, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu niên và người lao động.

+ Hợp tác với các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo triển khai các hoạt động ngoại khoá, giao lưu với đơn vị sử dụng lao động, giúp người học bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cần thiết để nâng cao khả năng có việc làm, nhanh chóng thích ứng, hoà nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Thông tin thị trường lao động và giới thiệu việc làm:

+ Tổ chức thu thập, phân tích, xử lý và cung cấp kịp thời thông tin về thị trường lao động, thông tin về việc làm;

+ Tổ chức Hội nghị việc làm, ngày hội việc làm cho Sinh viên – Học sinh tiếp xúc với các nhà tuyển dụng; giới thiệu việc làm và nơi học nghề cho người lao động có nhu cầu; giới thiệu đội ngũ lao động kỹ thuật đã qua đào tạo tại trung tâm cho     doanh nghiệp;

+ Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức đào tạo nghề, giáo dục định hướng nghề nghiệp việc làm cho lao động xuất khẩu theo các hợp đồng (hoặc chương trình liên kết) của Trung tâm ký kết với các đơn vị xuất khẩu lao động;

 – Quan hệ, hợp tác phát triển:

+ Đầu mối xây dựng chiến lược, kế hoạch, tổ chức và quản lý các hoạt động, các chương trình hợp tác, liên kết với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước; xây dựng quảng bá hình ảnh Trung tâm và mối quan hệ với các đối tác trong nước và quốc tế;

+ Thiết lập mối quan hệ với cơ quan, doanh nghiệp kêu gọi các hoạt động hỗ trợ học viên thông qua các quỹ học bổng, tạo việc làm bán thời gian cho học viên. Mời gọi tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp để phát triển Trung tâm;

+ Đầu mối quản lý các chương trình học bổng, tài trợ từ các cá nhân, tổ chức; xây dựng, triển khai, phát triển các chương trình, dự án hợp tác quốc tế và các hoạt động trao đổi cán bộ, giáo viên với các tổ chức quan hệ hợp tác;

Các công việc khác:

+ Phối hợp với phòng Đào tạo và Xưởng thực hành tổng hợp 26/3 để thực hiện công tác tuyển sinh của trung tâm;

+ Tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ về việc làm;

+ Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) giúp Giám đốc quản lý các hoạt động của Trung tâm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản ký kết hợp tác, liên kết trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng.

+ Quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, văn bản, giấy tờ… của quá trình thực hiện các nhiệm vụ của phòng theo đúng các quy định của Nhà nước và quy định của trung tâm; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Trung tâm;

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được trung tâm giao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây