TRANG CHỦ Tags đào tạo nghề tại Nam Định

Tag: đào tạo nghề tại Nam Định

Khai giảng lớp đào tạo nghề Hàn cho lao động nông thôn tại Nam Trực – Nam Định

          Tiếp tục thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông...

Khai giảng 2 lớp đào tạo nghề Thêu ren cho lao động nông thôn tại Ý Yên –...

          Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến...

Khai giảng 03 lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho lao động nông thôn tại Xuân Trường...

          Tiếp tục thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông...

Khai giảng 2 lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho lao động nông thôn tại Trực Ninh...

       Tiếp tục thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao...

Khai giảng lớp đào tạo nghề Hàn cho lao động nông thôn tại Giao Thủy – Nam Định

Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Ngày...

Khai giảng lớp đào tạo nghề Đan lát thủ công cho lao động nông thôn tại Nghĩa Hưng...

      Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông...

Lễ bế giảng lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho lao động nông thôn tại Trực Ninh – Nam...

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27/11/2009 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm...

Bế giảng lớp đào tạo nghề Thêu ren cho thanh niên nông thôn tại Bình Lục – Hà...

Thực hiện Kế hoạch số 568/KH-TWĐTN-CNĐT ngày 07/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức đào tạo nghề cho thanh niên...

Chức năng nhiệm vụ phòng tư vấn nghề nghiệp, việc làm

1. Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc về công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học; thông tin thị trường lao động, tư vấn nghề nghiệp...

Đào tạo & bồi dưỡng kỹ năng

  GIỚI THIỆU      Đang cập nhật...   Một số hình ảnh hoạt động        CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG  QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG