TRANG CHỦ Tags đào tạo nghề tại Nam Định

Tag: đào tạo nghề tại Nam Định

Chức năng nhiệm vụ phòng tư vấn nghề nghiệp, việc làm

1. Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc về công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học; thông tin thị trường lao động, tư vấn nghề nghiệp...

Đào tạo & bồi dưỡng kỹ năng

  GIỚI THIỆU      Đang cập nhật...   Một số hình ảnh hoạt động        CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG  QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG      

Đào tạo & bồi dưỡng nghề

GIỚI THIỆU      Trong hoạt động đào tạo & bồi dưỡng nghề nghiệp, Trung tâm đã và đang triển khai thực hiện đa dạng hóa phương thức và ngành nghề...