TRANG CHỦ Tags Đào tạo nghề

Tag: Đào tạo nghề

Tuyển sinh sơ cấp hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại

Xã hội ngày càng dư thừa nguồn lao động tri thức, các bạn sinh viên ai ai cũng quan niêm rằng nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu đỏi hỏi...

Khai giảng lớp đào tạo nghề Hàn cho lao động nông thôn tại Nam Trực – Nam Định

          Tiếp tục thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông...

Khai giảng 2 lớp đào tạo nghề Thêu ren cho lao động nông thôn tại Ý Yên –...

          Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến...

Khai giảng 03 lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho lao động nông thôn tại Xuân Trường...

          Tiếp tục thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông...

Khai giảng 2 lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho lao động nông thôn tại Trực Ninh...

       Tiếp tục thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao...

Công bố Chương trình hợp tác “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”

Web.ĐTN: Sáng 21/9/2017, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (SYS) phối hợp với...

Khai giảng lớp đào tạo nghề Hàn cho lao động nông thôn tại Giao Thủy – Nam Định

Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Ngày...

Bao giờ hết ngại học nghề?

Nhiều học sinh thích học đại học, cao đẳng trong khi bản thân không đủ trình độ, dễ bỏ dở giữa chừng hoặc ra trường không tìm được việc...

Khai giảng lớp đào tạo nghề Đan lát thủ công cho lao động nông thôn tại Nghĩa Hưng...

      Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông...

Lễ bế giảng lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho lao động nông thôn tại Trực Ninh – Nam...

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27/11/2009 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm...