Thông báo về việc đổi tên Trung tâm – Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên

     Căn cứ quyết định số 3081/QĐ/TWĐTN-BTC ngày 22 tháng 2 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trung tâm dạy nghề thanh niên khu vực Sông Hồng thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên.

     Kể từ ngày 22/2/2017, Trung tâm chính thức mang tên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên và sử dụng con dấu mới trong toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

     Quý cơ quan, đơn vị khi giao dịch với Trung tâm qua các văn bản cần cập nhật thông tin tên Trung tâm theo tên Trung tâm mới nêu trên.

     Trân trọng.

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here