Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê 2 phòng học tại tầng 1, tầng 4 khu nhà 4 tầng, khu nội trú 2 tầng và một phần xưởng thực hành cơ khí của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên

283

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here