Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
33 C
Hà Nội
Thứ Ba, 23 Tháng Bảy, 2019
TRANG CHỦ THÔNG TIN - THÔNG BÁO

THÔNG TIN - THÔNG BÁO

Thông báo V/v trả sổ BHXH cho cán bộ, viên chức, người lao động trong trung tâm

Thực hiện theo quy định khoản 2 tại điều 18 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về " quyền của người lao động" có ghi: " Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã...

Thông báo V/v Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên. Phòng Tổ chức hành chính triển khai kế hoạch đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể và...

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá và bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018

Thực hiện công văn số 1661-CV/TWĐTN-BTC ngày 24/10/2018 của Ban chấp hành trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai hướng dẫn kiểm điểm, nhận xét đánh giá kết quả công tác năm...

Thông báo: Đăng ký xét thăng hạng viên chức hạng I, II năm 2018

Đề nghị các đồng chí hoàn thiện đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định và lập danh sách đăng ký thăng hạng viên chức gửi về phòng Tổ chức hành chính trước 16h30 ngày...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Hè năm 2018 cho con của CB, CC, VC, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN TW ĐOÀN   Số:     /KH- CĐCQ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2018 Dự thảo KẾ HOẠCH...

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 qua mạng internet

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, Ban Thường vụ đoàn khối tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ...

Thông báo: V/v Đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân năm 2018

Thực hiện dướng dẫn của BTC TW Đoàn về việc Đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân năm 2018, Phòng Tổ chức hành chính đề nghị các cá nhân, phòng (bộ...

Thông báo: V/v Kê khai, công khai tài sản và báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017

Thực hiện Công văn số 33-CV/TWĐTN-BTC ngày 12/01/2018 của Ban chấp hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc kê khai, công khai tài sản và báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập năm...

Thông báo: Thời gian Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Web.ĐTN: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức từ ngày 10/12 đến 13/12/2017, tại Thủ đô Hà Nội. >> Toàn văn Thông...