PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – TÀI VỤ

10248
 GIỚI THIỆU
 I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Chức năng :

Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức nhân sự, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác pháp chế; công tác Thi đua – Khen thưởng – Kỷ luật; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của trung tâm; công tác hành chính, lễ tân; quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công tác văn thư lưu trữ, tổng hợp.

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác quản lý hoạt động tài chính và công tác kế toán của trung tâm; xây dựng kế hoạch, nguyên tắc sử dụng tài chính theo đúng quy định của pháp luật của Nhà nước; lập kế hoạch phát triển tài chính của trung tâm.

2. Nhiệm vụ:
Xem chi tiết

 

 II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị có 10 cán bộ nhân viên, bao gồm:

+ 1 Trưởng phòng

+ 1 Phó trưởng phòng

+ 8 Nhân viên

 

 III. LIÊN HỆ
Phó trưởng phòng: Phạm Ngọc Hải
Phone: 0946658974
Email: ngochaitcn86@gmail.com

Lĩnh vực Tổ chức hành chính – Quản trị

 TÀI LIỆU - BIỂU MẪU
2. TỔ CHỨC CÁN BỘ >>
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ, ĐÁNH GIÁ, BÌNH XÉT THI ĐUA VC & NLĐ
      Hướng dẫn đánh giá, bình xét thi đua VC và NLĐ
      Mẫu Đăng ký thi đua cá nhân và tập thể
      Mẫu phiếu đánh giá danh hiêu thi đua
      Mẫu phiếu đánh giá VC, NLĐ
BIỂU MẪU VIÊN CHỨC TẬP SỰ
      Bản báo cáo kết quả tập sự
BIỂU MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH
Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức
KÊ KHAI TÀI SẢN
      Hướng dẫn mẫu kê khai
      Mẫu kê khai tài sản

Lĩnh vực Kế toán – Tài vụ

VĂN BẢN NGHIỆP VỤ TÀI LIỆU – BIỂU MẪU
Luật ngân sách nhà nước
Luật đấu thầu Thông tư 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017

Trọn bộ biểu mẫu đính kèm thông tư 107/2017/TT-BTC

Thông tư 58/2016/TT-BTC Ngày 29/3/2015
Thông tư 97/2010/TT-BTC Ngày 6/7/2010
Thông tư 01/2010/TT-BTC Ngày 6/01/2010

Nghị Định151/2017/NĐ-CP Ngày 26/12/2017
Nghị Định 16/2015/NĐ-CP Ngày 14/2/2015
Nghị Định 63/2014/NĐ-CP Ngày 24/6/2014
Nghị định 43/2006/NĐ-CP Ngày 25/4/2006
Quy trình thanh toán

 

 

 

 

 

 

Mẫu C42 – Đề nghị tạm ứng
Mẫu C16 – Giấy đi đường
Giấy Đề nghị thanh toán
4.2.1. Lập chứng từ thanh toán/ tạm ứng
4.2.2. Tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định chứng từ kế toán
4.2.3. Phê duyệt
4.2.4. Làm thủ tục thanh toán
4.2.5. Chuyển chứng từ cho văn thư đóng dấu
4.2.6. Xử lý chứng từ
4.2.7. Ghi sổ kế toán, lưu trữ và quản lý chứng từ kế toán
5.1.Quy trình tạm ứng
5.2. Quy trình thanh toán hoàn ứng và thanh toán
5.3. Quy trình thanh toán công tác phí
5.4. Quy trình thanh toán tiền lương, tiền công, thu nhập tăng thêm
5.5. Quy trình thanh toán khen thưởng
5.6. Quy trình thanh toán chế độ thai sản, đau ốm
5.7. Quy trình thanh toán thù lao xây dựng các đề án, chiến lược
5.8. Quy trình thanh toán xây dựng trương trình, biên soạn giáo trình
5.9. Quy trình thanh toán mua sắm công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm
5.10. Quy trình thanh toán mua sắm và sửa chữa Tài sản cố định
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây