TRANG CHỦ VĂN BẢN - TÀI LIỆU

VĂN BẢN - TÀI LIỆU

Luật Giáo dục nghề nghiệp

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 74/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã...

Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

  Thông tin văn bản 03/2018/TT-BLĐTBXH Số ký hiệu 03/2018/TT-BLĐTBXH Tên văn bản Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Ngày ban hành 15/06/2018 Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức...

Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI Tải về: NQ Dai hoi Doan          

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

       ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC                                    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022                                               ***                                                  ...

Thông tư: Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử...

THÔNG TƯ 09/2014/TT-BTTTT: Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội Xem tại đây    

Nghị định: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Nghị định 72/2013/NĐ-CP: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng Xem tại đây    

Chỉ thị Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** Số: 01 CT/TWĐTN        Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013       CHỈ THỊ Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ...