TRANG CHỦ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN GIÁO DỤC - TUYÊN TRUYỀN

GIÁO DỤC - TUYÊN TRUYỀN

Đoàn viên thanh niên phải đi đầu trong chuyển đổi số

 ĐTN: "Các đơn vị cần phải có giải pháp để các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên đi đầu trong chuyển đổi số". Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư TƯ Đoàn phát biểu...

Triển khai Kết luận 21 nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và có sản phẩm cụ thể

ĐTN: Chiều ngày 9/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Kết luận của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần...

Bầu bổ sung 2 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI

ĐTN: Ngày 17/10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tháng 10/2021 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.đã thảo luận và bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ,...

Khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng

​​​​​​​ĐTN: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, các giải pháp của nhiệm kỳ tới phải khơi dậy trong thanh niên khát vọng vươn lên,...

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thanh niên

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

Cổ vũ, khơi dậy khát vọng cống hiến dựng xây xã hội chủ nghĩa và đất nước hùng cường trong thanh niên

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" đã...

Phát biểu của Tổng Bí thư về 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận...

T.Ư Đoàn phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021

ĐTN: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, T.Ư Đoàn kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước thực hiện tốt thông điệp “3 T” trong tham gia các hoạt động tình nguyện gồm...

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do,...