Triển khai Kết luận 21 nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và có sản phẩm cụ thể

677

ĐTN: Chiều ngày 9/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Kết luận của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 4, khóa XIII.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, ngày 03/12/2021 Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch 460-KH/TWĐTN-BTC cụ thể hóa các giải pháp của Đoàn để triển khai thực hiện các nội dung trong Kết luận. Trung ương Đoàn là một trong những đơn vị đầu tiên trên cả nước ban hành Kế hoạch và triển khai Hội nghị để triển khai Kế hoạch trong toàn Đoàn.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; cùng các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa Kết luận 21, Trung ương Đoàn đã nối điểm cầu đến 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và 1.358 điểm cầu cấp huyện để toàn đoàn được tiếp thu, lĩnh hội các nội dung của Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận 21 và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã trình bày 6 nhóm giải pháp của Đoàn để cụ thể hóa các nội dung của Kết luận 21.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, quan điểm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn là xác lập toàn diện và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp cụ thể hóa Kết luận 21, xem đây là cơ hội để tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đoàn và tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong đó, xác định nội dung đột phá là tập trung nâng cao tính chính trị của đoàn viên và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn; ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, bắt đầu từ đoàn viên và đảng viên trẻ. Cùng với đó là các giải pháp về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng và phân công của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Kết luận 21-KL/TW trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn yêu cầu các tỉnh thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai Kết luận 21 cần thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và có sản phẩm cụ thể; thường xuyên kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện được; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của toàn Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam.

Với tinh thần của những người cộng sản trẻ, những người hậu bị tin cậy của Đảng, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 21 phù hợp tình hình, điều kiện tại địa phương gắn với tổ chức Đại hội Đoàn các cấp năm 2022./.

 

Bảo Anh – doanthanhnien.vn

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây