Tuyển sinh đào tạo nghề

1366
           TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THANH NIÊN
TUYỂN SINH THƯỜNG XUYÊN CÁC HỆ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHƯ SAU:

 

I. Đào tạo nghề hệ sơ cấp:

* Hình thức đào tạo: + Đào tạo tập trung tại Trung tâm và lưu động tại cơ sở.

                               + Đào tạo nghề thường xuyên.

* Thời gian đào tạo: từ 03 đến 12 tháng

* Đối tượng: + Tuổi từ 15, tốt nghiệp THCS trở lên, có sức khoẻ tốt.

                   + Là thanh niên nông thôn, Lao động nông thôn (theo QĐ 1956 của chính phủ)

                   + Là người khuyết tật

* Gồm các nghề:  May công nghiệp, Hàn, Tin học văn phòng, Thêu ren, Mộc dân dụng, Đan lát thủ công.

II. Đào tạo và bồi dưỡng tay nghề dưới 3 tháng:

* Hình thức đào tạo:  + Đào tạo tập trung.

                                + Tại các xưởng thực hành nghề của Trung tâm và tại các cơ sở SXKD (doanh nghiệp).                               

* Thời gian: dưới 03 tháng

* Đối tượng: Tuổi từ 15, tốt nghiệp THCS trở lên, có sức khoẻ tốt.

* Gồm các nghề: May công nghiệp, Hàn, Tin học văn phòng, Thêu ren, Mộc dân dụng, Đan lát thủ công, Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

III. Liên kết đào tạo nghề

1. Liên kết đào tạo nghề gắn với thực hành sản xuất và giải quyết việc làm cho thanh niên và người lao động.

* Hình thức tổ chức: + Tại các xưởng thực hành nghề của Trung tâm.

                               + Tại các cơ sở sản xuất và Doanh nghiệp.

* Gồm các nghề: May công nghiệp, Hàn, Tin học văn phòng, Thêu ren, Mộc dân dụng, Đan lát thủ công, Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

 2. Liên kết đào tạo hệ Sơ cấp, Trung cấp

* Hình thức: Tập trung tại Trung tâm, tại cơ sở liên kết

* Thời gian đào tạo: Theo quy định từng nghề và từng đối tượng tham gia.

* Đối tượng: Tốt nghiệp THCS trở lên, có sức khoẻ tốt.

      * Gồm các nghề:  May công nghiệp, Hàn, Tin học văn phòng, Thêu ren, Mộc dân dụng, Đan lát thủ công, Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

Liên hệ: Phòng đào tạo – SĐT: 02283.526.608 – 0974.856.638

_____________________________________________________________________

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

DOWNLOAD Mẫu đăng ký

Đơn xin học nghề

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây