TRANG CHỦ TUYỂN SINH Tuyển sinh đào tạo và bồi dưỡng nghề

Tuyển sinh đào tạo và bồi dưỡng nghề

Tuyển sinh đào tạo nghề

           TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THANH NIÊN TUYỂN SINH THƯỜNG XUYÊN CÁC HỆ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHƯ SAU:   I. Đào tạo nghề hệ sơ cấp: * Hình thức đào tạo:...