Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TƯ Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

1125
Web.ĐTN: Sau 1,5 ngày làm việc sôi nổi với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề ra.
Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Sáng 26/8, Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục triển khai những nội dung quan trọng và bế mạc Đại hội.

Trong phiên làm việc thứ ba, Đại hội đã báo cáo kết quả phiên làm việc chiều 25/8/2020 và kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ượng Đoàn khóa XXIII. Theo đó, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn khóa XXIII. Hội nghị lần thứ nhất đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn; 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn. Đồng chí Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho biết: Văn kiện được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, tính tiên phong, gương mẫu của toàn thể cán bộ, đảng viên T.Ư Đoàn, thể hiện sự quyết tâm phấn đấu thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tự rèn luyện nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn phát biểu tại lễ bế mạc Đại hội

Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị, ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và các văn kiện mà Đại hội đã thông qua. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát thực, với nhiều giải pháp phong phú, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng ban, đơn vị, nhằm góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên Trung ương Đoàn phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao phẩm chất người cộng sản, tính tiên phong gương mẫu, ra sức thi đua, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Bình Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội cũng đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, có năng lực tham mưu và thực hiện thắng lợi các chủ trương công tác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt góp phần xây dựng Cơ quan T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội đặt ra 4 chỉ tiêu cơ bản:  90% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 90% đảng bộ, chi bộ trực thuộc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; kết nạp ít nhất 250 đảng viên mới; lãnh đạo Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hằng năm, Đảng bộ T.Ư Đoàn xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Bảo Anh

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây