ĐVTN đóng góp, hiến kế và tham gia triển khai hiệu quả Tháng Thanh niên 2022

501
 ĐTN: Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước cùng suy ngẫm, đóng góp, hiến kế và trực tiếp tham gia triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2022.

Sáng 01/3/2022, tại Đại học Quốc gia Hà Nội (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), Trung ương Đoàn đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; đồng chí Ngô Văn Cương – Bí thư Trung ương Đoàn bấm nút khởi động Tháng Thanh niên năm 2022. Ảnh: Bảo Anh 

Phát biểu khởi động Tháng Thanh niên, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn cho biết, Tháng Thanh niên là sáng kiến do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất với Đảng, Chính phủ nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội chăm lo, bồi dưỡng cho thanh niên. 19 năm qua, kể từ khi Đảng, Chính phủ chính thức lựa chọn tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã chủ động, sáng tạo, kiên trì phát động và tổ chức để hàng chục triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, hưởng ứng. 

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành trường học thực tiễn phong phú, rộng lớn, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ bùng cháy tinh thần tình nguyện, dấn thân, khát khao cống hiến, không ngại khó khăn, gian khổ đến với các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đảm nhận thực hiện những khâu mới, việc khó. Tháng Thanh niên còn là phương thức, môi trường để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi; tập hợp, đoàn kết thanh niên, qua đó xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Qua đó, tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới: xung kích – tình nguyện – sáng tạo – dám dấn thân vào việc mới, việc khó, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, Tháng Thanh niên có một ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra trong năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thích ứng với dịch bệnh Covid-19, vừa phòng dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Đặc biệt, đây là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Vì vậy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn chủ đề năm nay là “Tuổi trẻ sáng tạo”, nhằm phát huy mạnh mẽ phẩm chất này của thanh niên, góp phần tạo ra những công trình, phần việc, sản phẩm, ý tưởng của thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc, chung sức cùng cộng đồng. 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu khởi động Tháng Thanh niên năm 2022. Ảnh: Bảo Anh

Để đạt được mục tiêu đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn cần thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

Một là, phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai 04 nhóm nội dung hoạt động trọng tâm trong Kế hoạch Tháng Thanh niên của Ban Bí thư Trung ương Đoàn phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Các cấp bộ Đoàn tập trung nguồn lực đầu tư cho các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên, đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”; chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đô thị văn minh bằng những công trình, phần việc thanh niên, sản phẩm cụ thể, thiết thực; hỗ trợ, tham gia Chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 mùa xuân 2022 theo phát động của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tâm thế và phát huy thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo; ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và kết nối, tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên; triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em. Kết nối và định hướng để các tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước tham gia các hoạt động trong Tháng Thanh niên.

Hai là, tăng cường tuyên truyền và tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 91 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phát động và tổ chức có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở theo đúng tiến độ. Chủ động tham mưu, đề xuất cấp uỷ Đảng, lãnh đạo chính quyền đối thoại, gặp gỡ, trao đổi với đoàn viên, thanh niên theo Luật Thanh niên 2020. Tăng cường công tác phát triển lớp đoàn viên mới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Ba là, tập trung các giải pháp quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu công tác trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đoàn; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu triển khai thử nghiệm một số mô hình, hoạt động mới từ Tháng Thanh niên năm 2022; qua đó làm chất liệu tổng hợp, đề xuất các nội dung công tác mới phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi, tạo tiền đề thực hiện hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới.

Bốn là, đối với từng lĩnh vực cụ thể, các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên phải tham gia chủ động, có trách nhiệm, hiệu quả vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương, đơn vị; hướng về cơ sở, có tính lan tỏa rộng khắp, thu hút sự tham gia tích cực của thanh niên và cộng đồng xã hội. Cùng với phát huy sức mạnh nội lực của tổ chức, đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ Đoàn cần chủ động hơn nữa trong vận động nguồn lực, tranh thủ tối đa sự vào cuộc, chung tay góp sức của nhân dân và các lực lượng xã hội để tạo thêm điều kiện thuận lợi triển khai các hoạt động. 

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp uỷ, chính quyền, các lực lượng xã hội đã luôn quan tâm, hỗ trợ, đồng hành với tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam. Đồng thời, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, làm việc với tổ chức Đoàn, đối thoại với thanh niên trong Tháng Thanh niên; các cấp chính quyền, đoàn thể và các lực lượng xã hội tăng cường phối hợp, hỗ trợ các hoạt động của tuổi trẻ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai có hiệu quả Tháng Thanh niên.

Thủ lĩnh thanh niên Việt Nam cũng kêu gọi mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước hãy cùng suy ngẫm, đóng góp, hiến kế và trực tiếp tham gia triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2022./.

Nguồn: Website ĐTN

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây