90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam

628
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), sáng 10/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”.
Quang cảnh Hội thảo

 

Chương trình được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và phát trực tiếp trên Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, mạng xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Tham dự hội thảo còn có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Vũ Khoan, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương; các đồng Bí thư thứ nhất, Bí thư Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; các chuyên gia, các nhà khoa học; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; các nhà quản lý trẻ, giảng viên, sinh viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Chủ trì hội thảo tại điểm cầu Hà Nội gồm: đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ trì Hội thảo tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh gồm: đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư BCH Trung ương Đoàn và đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các thế hệ cán bộ Đoàn, các nhà quản lý, các nhà khoa học, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, trao đổi lý luận và thực tiễn về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, phương hướng, giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, chuẩn bị cho quá trình xây dựng dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, công tác thanh niên đòi hỏi tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với thanh niên

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “muốn hồi sinh dân tộc thì trước hết phải hồi sinh thanh niên”. Chính vì vậy, Đảng ta luôn xác định tư tưởng xuyên suốt là xây dựng tổ chức thanh niên để xây dựng Đảng; đoàn kết thanh niên để giáo dục, đào tạo, rèn luyện, giúp thanh niên cống hiến, trưởng thành. Lịch sử phát triển của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn gắn liền với nhiệm vụ vận động thanh niên đi theo Đảng làm cách mạng, đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên Việt Nam đi theo Đảng làm cách mạng dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Thông qua các hoạt động của Đoàn, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã được rèn luyện, giác ngộ cách mạng, cống hiến sức trẻ, sức sáng tạo vì quê hương, đất nước. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt sứ mệnh, nhiệm vụ được Đảng giao, là lực lượng xung kích cách mạng, là đội dự bị tin cậy của Đảng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ, là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam; lực lượng tiên phong, đóng góp vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước và là cầu nối chính trị vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với thanh niên, làm cho thanh niên tin yêu Đảng và tích cực đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, với những quan điểm, tư tưởng, giải pháp quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng với những yêu cầu mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và sự biến đổi của tình hình thanh niên, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa  yêu cầu, công tác thanh niên đòi hỏi tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với thanh niên. Đồng thời, cần xác lập những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vinh quang được Đảng giao phó

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết: Những ý kiến, tham luận gửi đến Hội thảo là những công trình nghiên cứu khá toàn diện, đầy đủ, có hàm lượng khoa học cao cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, phản ánh những bước phát triển của Đoàn với tư cách là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên” đồng thời, gửi gắm nhiều tâm huyết, tình cảm đối với thế hệ trẻ.

Hội thảo xác lập 3 nhóm vấn đề chính: Những vấn đề lý luận, thực tiễn về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển, đóng góp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, việc thực hiện sứ mệnh “trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên” của Đoàn trong 90 năm qua; Những về đề lý luận và thực tiễn về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong gian đoạn hiện nay; Tầm nhìn chiến lược xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động trong tình hình mới.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, 90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vinh quang được Đảng giao phó, thực sự trở thành tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi, đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa cho của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên quan trọng của hệ thống chính trị, với 4 chức năng cơ bản, trong đó chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với tổ chức Đoàn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng để hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là xác định mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước trong 10 năm, 15 năm tới. Khát vọng, mục tiêu, tầm nhìn mà Đảng ta đề ra có thực hiện được hay không, chính thế hệ thanh niên ngày nay là người sẽ quyết định việc đó. Vì vậy, giáo dục thanh niên thành những người cộng sản ưu tú, tiếp bước cha anh dựng xây đất nước là một nhiệm vụ rất quan trọng.

GS.TS. Hoàng Chí Bảo đề xuất, vận dụng những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới cần tổ chức cho thanh niên nước ta học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, nội dung phù hợp với từng đối tượng; phương pháp hấp dẫn, sinh động, có sức thu hút lớn đối với thế hệ trẻ

Theo GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, các tác gia kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin, từ Mác-Ăngghen, Lênin đến Hồ Chí Minh trong thực tiễn đấu tranh cách mạng và xây dựng học thuyết lý luận về chủ nghĩa cộng sản khoa học đều đặc biệt quan tâm tới thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS. Trong tiến trình cách mạng cộng sản chủ nghĩa nhằm giải phóng giai cấp (giai cấp vô sản), giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội để giải phóng con người, thực hiện sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp vô sản – giai cấp công nhân hiện đại, thanh niên và tổ chức Đoàn có vai trò quan trọng đặc biệt.

GS.TS. Hoàng Chí Bảo đề xuất, vận dụng những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới cần tổ chức cho thanh niên nước ta học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, nội dung phù hợp với từng đối tượng; phương pháp hấp dẫn, sinh động, có sức thu hút lớn đối với thế hệ trẻ. Đặc biệt, nhấn mạnh vào khát vọng Việt Nam, khát vọng phát triển, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, thực hiện tâm nguyện, hoài bão của Hồ Chí Minh như Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ trong văn kiện.

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan trao đổi tại Hội thảo

Tại Hội thảo, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh: Lịch sử đã chứng minh toàn bộ sự nghiệp cách mạng của chúng ta là nhờ thanh niên, tuy nhiên để “đạt đỉnh cao”, thanh niên cần “6 cặp chữ T”. Đó là: khát vọng – thực tế; ý chí – tiến thủ; đầu óc – thông thái; tay nghề – thành thạo; làm người – tử tế; phong trào – thiết thực.

Nhắc đến mục tiêu Đại hội Đảng XIII đưa ra tầm nhìn đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan cho rằng, mục tiêu cao đó có hoàn thành được hay không là nhờ thanh niên.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh tham luận tại Hội thảo

Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin như hiện nay, thông tin trên mạng xã hội xuất hiện và thay đổi theo từng giây, từng phút, một số luồng thông tin từ các diễn đàn mạng đưa ra chưa được kiểm duyệt, đặt dấu hỏi về chất lượng thông tin. Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh đặt ra những khó khăn, thách thức cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trên không gian mạng của tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp trong thời gian tới. Khó khăn nằm ở công tác nắm bắt và bao quát dư luận xã hội, dư luận trong thanh niên; kịp thời phản bác những luận điệu sai trái hiện nay trên mạng xã hội tác động tiêu cực đến đoàn viên, thanh niên. Thêm vào đó, hình thức giáo dục không còn đơn thuần theo hướng triển khai văn bản, tài liệu mà phải đa dạng hóa các kênh, các công cụ truyền thông để tiếp cận đời sống thanh niên một cách nhanh chóng, gần gũi, sâu rộng và hiệu quả.

Gửi gắm nhiều tâm huyết, tình cảm đối với thế hệ trẻ

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nêu rõ, sau hơn 4 giờ làm việc, với tinh thần khoa học, khách quan, Hội thảo khoa học “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên” đã nhận được 110 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đoàn Thanh niên, cán bộ đoàn các thời kỳ, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc; 14 tham luận và ý kiến phát biểu trao đổi trực tiếp về các vấn đề khoa học liên quan. Những ý kiến, tham luận gửi đến Hội thảo là những công trình nghiên cứu khá toàn diện, đầy đủ, có hàm lượng khoa học cao cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, phản ánh những bước phát triển của Đoàn với tư cách là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên” đồng thời, gửi gắm nhiều tâm huyết, tình cảm đối với thế hệ trẻ.

Kết quả của Hội thảo ngày hôm nay là những đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, truyền thống vẻ vang của Đoàn qua 90 năm, góp phần củng cố niềm tin, khát vọng, ý chí và hành động của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự ngiệp cách mạng của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

 

Trịnh Lý, Bảo Anh

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây