Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2024

HƠN 800 HỌC SINH ĐƯỢC TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP TẠI HUYỆN YÊN...

      Ngày 20/5/2024, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên phối hợp với Học viện Thành Công đã tổ chức buổi chia sẻ "Tư vấn hướng...