19 C
Hà Nội
Thứ Ba, 26 Tháng Một, 2021

Lưu trữ hàng ngày: 05/01/2021

10 sự kiện nổi bật năm 2020

Năm 2020, Việt Nam không chỉ vượt qua những khó khăn, thử thách chưa có tiền lệ, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và bão, mưa lũ, thiên tai...