27 C
Hà Nội
Chủ Nhật, 9 Tháng Tám, 2020

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Bảy 2020

9 biện pháp mới nhất phòng chống COVID-19 người dân cần biết

Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo mới nhất phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ...

Thông báo Tuyển sinh đào tạo nghề cho thanh niên khuyết tật năm 2020

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TRUNG TÂM GDNN THANH NIÊN Số: 47 -TB/TTGDNNTN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   Nam Định, ngày 16  tháng 7 năm 2020     THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo nghề cho thanh...