TRANG CHỦ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Khai giảng 02 lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho lao động nông thôn tại Giao Thủy – Nam Định

   Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Ngày 29/6/2018 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp...

Chương trình “Thực hành kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi”

Chào mừng 87 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên đã phối hợp cùng Trung tâm đào tạo kỹ năng sống Tâm Việt...

Khai giảng 02 lớp đào tạo nghề Thêu ren tại Ý Yên – Nam Định

          Thực  hiện Kế hoạch số 633/KH-TWĐTN-CNĐT ngày 9/8/2017 của của Ban Bí thư Trung ương Đoàn . Ngày 14 và 15/12/2017 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên tổ chức khai giảng 02 lớp...

Khai giảng lớp đào tạo nghề Hàn cho lao động nông thôn tại Nam Trực – Nam Định

          Tiếp tục thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Ngày 25/9/2017 Trung...

Khai giảng 2 lớp đào tạo nghề Thêu ren cho lao động nông thôn tại Ý Yên – Nam Định

          Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Ngày 02/10/2017 Trung tâm Giáo...

Khai giảng 03 lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho lao động nông thôn tại Xuân Trường – Nam Định

          Tiếp tục thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Ngày 25/9/2017 Trung...

Khai giảng 2 lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho lao động nông thôn tại Trực Ninh – Nam Định

       Tiếp tục thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Ngày...

Khai giảng lớp đào tạo nghề Hàn cho lao động nông thôn tại Giao Thủy – Nam Định

Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Ngày 14/9/2017 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh...