TRANG CHỦ GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Flag of Vietnam.svg

Nước CHXHCN Việt Nam

Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Tuyên ngôn Hiến pháp năm 2013 Chủ tịch Hồ Chí Minh Hệ thống chính trị Ban Chấp hành Trung ương Các Ban Đảng Trung ương Văn kiện Đảng Tư liệu về Đảng Lịch sử Địa lý Dân tộc Bản đồ hành...

Thông tin chung

 TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM           Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.         Tiền thân là Trung tâm dạy nghề thanh niên...

Mục tiêu – Nhiệm vụ

  ♦ MỤC TIÊU, SỨ MỆNH       1. Mục tiêu:        Xây dựng phát triển Trung tâm trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp uy tín, chuẩn mực và chất lượng cao trong...