Cơ quan TƯ Đoàn phát động và ký giao ước thi đua năm 2021 bằng hình thức ký điện tử

458
 ĐTN: Chiều ngày 23/1 tại Hội nghị tổng kết cơ quan, Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã phát động nội dung thi đua năm 2021 và tổ chức ký Giao ước thi đua trong cơ quan Trung ương Đoàn năm 2021 bằng hình thức ký điện tử.

Đây là sự đổi mới, sáng tạo trong cách tổ chức phát động phong trào thi đua. Nội dung thi đua gắn với công tác chuyên môn, với chủ đề công tác năm của Đoàn, sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tất cả lãnh đạo các ban, đơn vị đã hưởng ứng phong trào thi đua, ký cam kết và giao ước thi đua trước sự chứng kiến của Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Công đoàn cơ quan và tập thể lãnh đạo, cấp uỷ các đơn vị.

Với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, phát huy tinh thần “Tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo”, theo đó mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Triển khai Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn mới. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Chuẩn bị trước một bước Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; Đẩy mạnh triển khai phong trào “3 trách nhiệm” nhằm thúc đẩy tính sáng tạo, đổi mới của cán bộ, công chức trẻ gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị phát triển vững mạnh. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của những “hạt nhân” có nhiều thành tích trong hoạt động sáng tạo để lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Nêu cao tinh thần tự học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, chủ động đi cơ sở, nắm vững tình hình thực tiễn ở cơ sở để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chất lượng công tác tham mưu, phục vụ tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Quan tâm chăm lo và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn; xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp và hiệu quả; thực hiện tốt văn hóa nơi công sở. Tiếp tục thực hiện việc phòng chống dịch bệnh Covid-19; nghiên cứu, triển khai nội dung, giải pháp hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn nhằm thích ứng với điều kiện dịch bệnh Covid-19 và trạng thái bình thường mới.

Bảo Anh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây