Thông báo V/v trả sổ BHXH cho cán bộ, viên chức, người lao động trong trung tâm

257

Thực hiện theo quy định khoản 2 tại điều 18 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về ” quyền của người lao động” có ghi: ” Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội” . Phòng Tổ chức – Hành chính – Tài vụ tiến hành thực hiện trả sổ BHXH( kèm tờ rời) cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong trung tâm. Đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong trung tâm đến phòng Tổ chức – Hành chính – Tài vụ để nhận lại sổ BHXH( kèm tờ rời) ( qua đ/c Hải).

Thời gian bắt đầu từ ngày 26/02/2019 đến hết ngày 01/03/2019.

 

                                                                                                PHÒNG TC-HC-TV

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here