Thông báo: V/v Đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân năm 2018

Thực hiện dướng dẫn của BTC TW Đoàn về việc Đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân năm 2018, Phòng Tổ chức hành chính đề nghị các cá nhân, phòng (bộ phận) tiến hành đăng ký danh hiệu thi đua năm 2108 và nộp về phòng Tổ chức hành chính vào ngày 26/01/2018.

 

Tải mẫu đăng ký Tại đây.

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here