Thông báo: Đăng ký xét thăng hạng viên chức hạng I, II năm 2018

135

Đề nghị các đồng chí hoàn thiện đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định và lập danh sách đăng ký thăng hạng viên chức gửi về phòng Tổ chức hành chính trước 16h30 ngày 6/9/2018 để báo cáo Giám đốc theo quy định.

Đăng ký viên chức hạng I

Đăng ký viên chức hạng II

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here