Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan Trung ương Đoàn

18

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 7518 -CV/TWĐTN-VP

“V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan Trung ương Đoàn”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày  12  tháng 7 năm 2021

 

 

 

  Kính gửi: Các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn

 

      Thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép, căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

     1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Công văn số 7064-CV/TWĐTN-VP ngày 02/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Các ban, đơn vị chủ động tuyên truyền, vận động, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không chủ quan, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng đã khuyến cáo.

     2. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch. Trong thời gian có dịch, hạn chế các chuyến công tác trong nước. Trường hợp đặc biệt cần thiết phải đi, phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không tập trung quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan; khi di chuyển trong cơ quan phải đeo khẩu trang.

     3. Đối với các trường hợp đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch (danh sách các vùng dịch được công bố, cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế), thực hiện khai báo y tế bắt buộc, cách ly tại nhà 07 ngày theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2021 của Bộ Y tế (trừ trường hợp đi công tác công vụ trở về Hà Nội và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế).

     4. Tất cả các trường hợp từ vùng có dịch về phải tổ chức xét nghiệm 03 lần (vào ngày đầu tiên, ngày thứ ba và ngày thứ sáu kể từ ngày đi từ vùng có dịch về), sau đó tự theo dõi sức khỏe trong vòng 07 ngày tiếp theo; nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác… phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan (qua Phòng Hành chính – Quản trị, Văn phòng Trung ương Đoàn: đồng chí Phạm Thị Hà, điện thoại: 090.618.8657).

     5. Trường hợp tiếp xúc với các nguy cơ lây nhiễm phải tự giác, chủ động thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe theo đúng Hướng dẫn của Bộ Y tế (ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế); thường xuyên báo cáo lãnh đạo đơn vị về tình trạng sức khỏe trong thời gian cách ly.

     Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Tuyên giáo TW;

– Bộ Y tế;

– Đảng ủy Khối các cơ quan TW;

– Ban Bí thư TW Đoàn;

– TT Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN,
  Hội CCB TW Đoàn;

– Lưu VP.

TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Đã ký

 

  

Nguyễn Bình Minh

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây