Phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu, đổi mới, sáng tạo trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh

420
ĐTN: Năm 2020, Ban thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn đã tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, chủ động đổi mới phương thức tổ chức triển khai nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh chung cả nước trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thiên tai đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Ngày 23/01/2021 tại trụ sở Trung ương Đoàn, Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương, UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy; Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn, UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy; Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể cơ quan Trung ương Đoàn; Bùi Đức Việt, Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bùi Hoàng Tùng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Năm 2020, công tác xây dựng Đảng của cơ quan Trung ương Đoàn diễn ra trong bối cảnh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Đoàn ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Canh Tý, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động, trách nhiệm trong triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 theo chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Cấp ủy, lãnh đạo các ban, đơn vị có nhiều điểm mới, sáng tạo và có nhiều sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, đơn vị và cơ quan Trung ương Đoàn, nhất là trong đại dịch Covid-19 và thiên tai.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho Đảng ủy Trung ương Đoàn. 

Ban chấp hành Đảng bộ chỉ đạo quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 155-KH/ĐUK, ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 1161-KH/ĐUTWĐ và Hướng dẫn số 1162 HD/ĐUTWĐ về “tổ chức đại hội các tổ chức đảng trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025”. Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội 37/37 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo chủ trương trang trọng, tiết kiệm, đúng quy trình.  

Ban chấp hành Đảng bộ phối hợp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch báo chí giai đoạn 2020-2025 bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng quy định; duy trì sự ổn định trước, trong và sau khi sắp xếp các đơn vị báo, tạp chí thuộc Trung ương Đoàn, không phát sinh các vấn đề phức tạp trong sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các đơn vị; duy trì tốt hoạt động phát hành các ấn phẩm và các hoạt động sau mặt báo, đảm bảo ổn định tư tưởng và thu nhập của người lao động tại các đơn vị.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho cho 01 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ 2015 đến 2019; Tặng Bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.

Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong tham mưu triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 và kế hoạch công tác của các ban, đơn vị; đổi mới phương thức tổ chức triển khai nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh chung cả nước trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thiên tai.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai có hiệu quả… đặc biệt là tập trung quán triệt và lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 155-KH/ĐUK, ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về “Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng…

Ban Thường vụ Đảng ủy đã có ý kiến phối hợp cùng Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Đoàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có ý kiến cùng Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến năm 2025. Ban Thường vụ Đảng ủy đã quyết định sắp xếp lại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung ương Đoàn phù hợp với mô hình và tình hình mới; sau sắp xếp, hiện nay Đảng bộ Trung ương Đoàn có 09 đảng bộ và 28 chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn trao Giấy khen cho các đảng bộ, chi bộ có thành tích xuất sắc năm 2020.

Tại hội nghị, đại diện cấp ủy các chi, đảng bộ đã cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo kết quả Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2020, Chương trình công tác Đảng năm 2021, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thảo luận bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp cho chương trình công tác năm 2021 như đề xuất có phương pháp quyết liệt kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu các chi đảng bộ đã đăng ký thi đua để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên; Tăng cường công tác quản lý đảng viên tại các chi đảng bộ; Tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ phụ trách công tác đảng; định hướng các nội dung trong sinh hoạt chi bộ. Nhiều ý kiến đề nghị đề nghị tổ chức tập huấn công tác xây dựng đảng tập trung về chuyên đề kết nạp đảng; ban hành các hướng dẫn kỹ hơn về quy trình kết nạp đảng viên cho các chi đảng bộ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: mặc dù gặp nhiều khó khăn khó khăn chung của đất nước và khó khăn riêng đối với hoạt động của Đoàn thanh niên trong bối cảnh dịch bệnh; nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, sự đồng thuận trong toàn đảng bộ; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” theo Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, chủ động đổi mới phương thức tổ chức triển khai nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh chung cả nước trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thiên tai.

Đặc biệt, là việc chủ động, sớm tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn nội dung phù hợp, linh hoạt đổi mới hình thức tổ chức tại từng thời điểm để triển khai sâu rộng 4 đợt hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thiên tai cán bộ, đảng viên các ban, đơn vị đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, triển khai các phong trào, chương trình của Đoàn thiết thực chung tay phòng chống đại dịch và khắc phục hậu quả thiên tai đạt hiệu quả thiết thực, được nhân dân ủng hộ, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào kết quả công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị cần tập trung chỉ đạo và có những giải pháp cụ thể thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với các nhiệm vụ đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể cơ quan Trung ương Đoàn trao Giấy khen cho đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2020

Đồng thời, chủ động và đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Tăng cường quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, phát huy dân chủ, coi trọng sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ban, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Các cấp ủy cần đổi mới việc đánh giá đồng bộ cán bộ, đảng viên; chú ý đánh giá về quan điểm chính trị của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn làm tiêu chí hàng đầu trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm…

Tập trung giải pháp thực hiện tốt chủ đề công tác năm “ Tăng cường công tác quản lý đảng viên”

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn tiếp thu các ý kiến tham luận đóng góp tại hội nghị để làm rõ nét hơn kết quả công tác năm 2020, bổ sung những nội dung nhiệm vụ, giải pháp của năm 2021. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn cho rằng trong năm 2020 đã đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong toàn đảng bộ, và các chi đảng bộ trực thuộc Trung ương Đoàn; cán bộ, đảng viên không có đơn thư, kiếu kiện… đó là sự nỗ lực rất lớn của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ, của cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc.  Các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020 đều cơ bản hoàn thành tốt (7/8 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức).

Công tác lãnh đạo chỉ đạo các đoàn thể, cơ quan Trung ương Đoàn trong năm 2020 có nhiều khởi sắc rõ nét, nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương thức hoạt động, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm khi tình hình dịch bệnh covid 19 ổn định hơn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao đối với các đảng bộ lớn của các cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Đoàn trong việc tổ chức, quy hoạch, sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

“Vai trò của các cấp ủy trong việc lãnh đạo các chi, đảng bộ, đặc biệt là công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động của các cơ quan báo chí là hết sức quan trọng, chính cách làm dân chủ, biết lắng nghe, điều chỉnh kịp thời và tạo không gian, điều kiện để cho cán bộ, đảng viên được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, được trao đổi, thông tin thông suốt, vì mục tiêu chung của toàn đảng bộ”, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong chương trình công tác năm 2020 như công tác đảng vụ, quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, chậm tiến độ; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao; vai trò của các chi đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa rõ nét, nội dung sinh hoạt chi bộ trùng với sinh hoạt chuyên môn…

Đồng chí đề nghị trong năm 2021 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính như: Khẩn trương xây dựng chương trình hành động,  kế hoặc thực hiện và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII và các chủ trương công tác năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Tập trung giải pháp thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Tăng cường công tác quản lý đảng viên” với một số nội dung như: Quản lý, số hóa hồ sơ đảng viên bằng phần mềm; Ban hành Bộ công cụ để đánh giá đảng viên hàng tháng, hàng quý…; Tăng cường công tác Bảo vệ chính trị nội bộ…

Đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu cần thực hiện giám sát chặt chẽ chế độ tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở từng chi, đảng bộ định kỳ theo tháng; Đảm bảo tính minh bạch, công khai, dân chủ trong hoạt động điều hành của cơ quan, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên được bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình…

Đồng chí Lê Hồng Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.

Dịp này, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao bằng khen cho Đảng ủy Trung ương Đoàn về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ 2015 đến 2019; Tặng Bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. Ban thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn khen thưởng 07 tập thể và 49 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

 

Thanh Nga, ảnh: Bảo Anh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây