Kết quả công tác Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn và các công đoàn trực thuộc trong 6 tháng đầu năm 2020

72

Những hình ảnh thể hiện sinh động và rõ nét về những hoạt động của Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn và các công đoàn trực thuộc trong 6 tháng đầu năm 2020.
Mặc dù tình hình diễn biến dịch bệnh Covid 19 hết sức phức tạp, ảnh hưởng và gây rất nhiều khó khăn cho các hoạt động nói chung và hoạt động công đoàn nói riêng. Nhưng nhìn chung hoạt động công đoàn của cơ quan Trung ương Đoàn và các đơn vị đều được triển khai thực hiện có hiệu quả.
Từ sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể BCH và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đến những đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong phương thức tổ chức hoạt động đã đem lại kết quả hoạt động của 6 tháng đầu năm.
Chúng ta cùng nhìn lại và tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm nhé.
Xin mời các anh chị và các bạn!

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.Những hình ảnh thể hiện sinh động và rõ nét về những hoạt động của Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn và các công đoàn trực thuộc trong 6 tháng đầu năm 2020.Mặc dù tình hình diễn biến dịch bệnh Covid 19 hết sức phức tạp, ảnh hưởng và gây rất nhiều khó khăn cho các hoạt động nói chung và hoạt động công đoàn nói riêng. Nhưng nhìn chung hoạt động công đoàn của cơ quan Trung ương Đoàn và các đơn vị đều được triển khai thực hiện có hiệu quả.Từ sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể BCH và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đến những đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong phương thức tổ chức hoạt động đã đem lại kết quả hoạt động của 6 tháng đầu năm.Chúng ta cùng nhìn lại và tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm nhé.Xin mời các anh chị và các bạn!

Người đăng: Công đoàn Cơ quan TW Đoàn vào Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here