Kế hoạch tổ chức các hoạt động Hè năm 2018 cho con của CB, CC, VC, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN TW ĐOÀN

 

Số:     /KH- CĐCQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2018

Dự thảo

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động Hè năm 2018

Cho con của CB, CC, VC, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn

 

Kính gửi: Công đoàn các ban, đơn vị.

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn; Được sự đồng ý của Đảng ủy, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan chủ trì, phối hợp với một số đơn vị, tổ chức các hoạt động cho con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan nhân dịp Hè 2018, khen thưởng năm học 2017- 2018.

I- MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU

– Nhằm góp phần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và động viên CBCCVC, người lao động phấn khởi, yên tâm công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng người CB, CC, VC, lao động “Trung thành- trách nhiệm- liêm chính- sáng tạo”, phụ nữ “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.

– Thiết thực giáo dục, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các cháu thiếu niên nhi đồng, bảo vệ quyền lợi cho trẻ em và biểu dương kịp thời những tấm gương “Rèn luyện tốt, học tập tốt” để trở thành “Con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”, động viên các cháu thêm say mê, hứng thú rèn luyện, học tập, phấn đấu có kết quả ngày càng tốt hơn cho cha mẹ yên tâm, phấn khởi công tác.

– Công tác tổ chức phải đảm bảo an toàn, thiết thực, tiết kiệm. Chương trình, nội dung phù hợp với lứa tuổi các cháu.

II- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

  1. Tổ chức Lớp kỹ năng mềm

          Đơn vị phối hợp: Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên, Trung tâm hỗ trợ phát triển thiếu nhi Việt Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương.

          Số lượng:              100 cháu, chia làm 2 lớp.

          Thời gian:             từ ngày 4- 29/6/2018.

          (Lớp 1: từ 4- 15/6/2018. Lớp 2: từ 18- 29/6/2018)

          Phương thức:        Các lớp học cả ngày trong thời gian 2 tuần (trừ thứ 7, CN),  có trông bán trú buổi trưa tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên.

          Kinh phí tổ chức: từ nguồn tài chính của công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn; hỗ trợ của các đơn vị phối hợp và đóng góp của các gia đình có con tham gia.

Cụ thể:

– Công đoàn cơ quan TW Đoàn: Hỗ trợ kinh phí tổ chức khai giảng, tổng kết, bồi dưỡng cán bộ trực tiếp quản lý các cháu, phần thưởng, xe hỗ trợ chương trình ngoại khóa.

– Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên: Phòng học, phòng nghỉ, điện, nước, âm ly loa đài và cán bộ trông trưa.

– Học viện Thanh thiếu niên VN hỗ trợ giáo viên và tình nguyện viên.

– Trung tâm Hỗ trợ phát triển thiếu nhi Việt Nam hỗ trợ: Áo đồng phục và một phần kinh phí cho hoạt động dã ngoại.

– Gia đình có con tham gia lớp học đóng góp: Xuất ăn trưa, ăn nhẹ chiều (50.000đ/cháu/ngày x 10 ngày = 500.000 đồng). Hoạt động ngoại khóa: 100.000 đ/ cháu. Đồ dùng học tập, chơi trò chơi, quà tổ chức chơi trò chơi và hoạt động thường ngày cho các con (200.000 đ/1cháu/1 khoá)

Đề nghị Công đoàn các ban, đơn vị tổng hợp danh sách, báo cáo về Văn phòng Công đoàn cơ quan theo mẫu trước ngày 24/5/2018. Căn cứ số lượng thiếu nhi đăng ký thực tế, Ban Tổ chức lớp sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

STT

Họ tên HS

Năm sinh

Họ tên bố (mẹ)-

Bộ phận công tác

Số ĐT liên hệ

Đăng ký lớp (ghi rõ lớp 1 hay lớp 2)

1. 

 

 

 

 

 

  1. Lớp chống đuối nước và lớp bơi nâng cao.

          Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

          Thời gian:          từ ngày 03- 12/7/2018. Từ 8h – 9h30 hàng ngày.

          Khai giảng:        8h00 ngày 03/7/2018.

          – Lớp chống đuối nước: miễn phí cho các cháu chưa biết bơi trong độ tuổi từ 6- 15 tuổi.

          – Lớp bơi nâng cao: Miễn giảm 50% học phí (= 750.000 đồng/1 khóa học) cho các cháu trong độ tuổi từ 6- 18 tuổi đã biết bơi có nguyện vọng học nâng cao.

(Học phí do Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương trực tiếp thu và chi trả hỗ trợ giáo viên dạy bơi).

          – Kinh phí tổ chức: Nguồn kinh phí hoạt động của Công đoàn cơ quan năm 2018 và Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương.

Phụ huynh học sinh phải tự trang bị đồ bơi cho các cháu.

          Đề nghị Công đoàn các ban, đơn vị tổng hợp danh sách, báo cáo về Văn phòng Công đoàn cơ quan theo mẫu trước ngày 15/6/2018.

STT

Họ tên HS

Năm sinh

Họ tên bố (mẹ)-

Bộ phận công tác

Số ĐT liên hệ

Đăng ký lớp (chống đuối nước/ nâng cao)

1. 

 

 

 

 

 

  1. Tặng quà cho Học sinh giỏi năm học 2017- 2018.

          – Đối tượng: Con của CBCNVC, người lao động đạt thành tích tốt trong học tập trở lên (đối với học sinh bậc tiểu học) và học sinh giỏi (đối với học sinh bậc THCS và THPT) cấp trường trở lên.

          – Thời gian: Tháng 7/2018

          Đề nghị Công đoàn các ban, đơn vị tổng hợp danh sách và giấy khen phôtô, báo cáo về Văn phòng Công đoàn cơ quan theo mẫu trước ngày 30/6/2018.

          Thời gian nhận quà tặng Công đoàn cơ quan sẽ có thông báo cụ thể sau.

STT

Họ tên học sinh

Lớp- Trường

Thành tích

Họ tên bố (mẹ)

1.       

 

 

 

 

  1. Tổ chức trại hè và tọa đàm tuyên dương cho các cháu có thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm 2017- 2018.

          Đơn vị phối hợp: Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn, Công ty TNHH MTV Phát triển du lịch- Dịch vụ TNVN, Báo Thiếu niên Tiền phong, Hội đồng đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thiếu nhi Việt Nam.

          Nội dung:            

– Tọa đàm, tuyên dương và tặng quà (học bổng nếu có) các cháu là con của CBCNVC, người lao động cơ quan đạt các giải trong học tập và rèn luyện từ cấp Quận, Huyện trở lên.

– Tổ chức một số kỹ năng mềm và thăm một số di tích lịch sử.

          Thời gian: 2 ngày thứ 5, thứ 6 ngày 19- 20/7/2018

          Địa điểm: Trại hè Thanh thiếu nhi Việt Nam- Đồ Sơn, Hải Phòng.

Đề nghị Công đoàn các ban, đơn vị tổng hợp danh sách, báo cáo về Văn phòng Công đoàn cơ quan theo mẫu trước ngày 30/6/2018.

STT

Họ tên HS

Năm sinh

Thành tích đạt được

Họ tên bố (mẹ)-

Bộ phận công tác

Số ĐT liên hệ

1. 

 

 

 

 

 

 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn

– Xây dựng kế hoạch báo cáo lãnh đạo cơ quan, triển khai đến Công đoàn các Ban, đơn vị.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức các hoạt động.

– Bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động từ nguồn kinh phí hoạt động công đoàn năm 2018.

  1. Công đoàn các đơn vị phối hợp

– Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ hoạt động.

– Thường xuyên báo cáo tình hình Lớp học với Thường trực Công đoàn.

– Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu tham gia hoạt động

  1. Công đoàn các ban, đơn vị

– Thông báo đến toàn thể CBCCVC, người lao động trong đơn vị kế hoạch tổ chức hoạt động của Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn

– Tổng hợp danh sách theo mẫu (có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị) và báo cáo về Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn theo đúng thời hạn quy định. Bản mềm đề nghị gửi vào địa chỉ email: congdoantwd2008@gmail.com

– Tuỳ theo điều kiện và kinh phí của đơn vị, Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên các Ban, đơn vị chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo tổ chức cho các cháu vui chơi, liên hoan tại cơ sở.

Đây là hoạt động có nhiều ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm đối với đoàn viên công đoàn trong việc chăm sóc con CBCCVC, người lao động trong cơ quan nhân Tháng hành động Vì trẻ em. Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đề nghị Công đoàn các ban, đơn vị báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, triển khai thực hiện nội dung kế hoạch nghiêm túc đúng thời gian quy định.

 

 

Nơi nhận:                  

– TT Ban Bí thư TƯ Đoàn (để b/c);

– TT Đảng uỷ TWĐ (để b/c);

– CĐVCVN (để b/c);

– Công đoàn các ban, đơn vị (t/h);

– Đoàn TNCQ, Lãnh đạo TT TTN TW, Cty PTDL- DVTN, báo TNTP, TT HTPT Thiếu nhi VN, (p/h);

– Lưu VPCĐ.             

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Phạm Thị Thu Hòa

 

 

 

 

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here