Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 qua mạng internet

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, Ban Thường vụ đoàn khối tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here