0(0)

MICROSOFT EXCEL

  • Đăng bởi lecong2601
  • Cấp độ khóa học: Sơ cấp
  • Thể loại Tin học
  • Tổng số đã đăng ký 1
  • Cập nhật lần cuối 08/04/2021

Mô tả khóa học

Sau khi học xong người học có khả năng:

  1. kiến thức:

+Trình bày được cách sử dụng phần mềm Microsoft Excel;

+ Trình bày được các kiểu dữ liệu.

2.Kỹ năng

+ Biết cách nhập dữ liệu, công thức và hàm, định dạng;

+ Xây dựng được biểu đồ trong Excel và xử lý được một số vấn đề trong bảng tính;

Các chủ đề của khóa học

4Bài học

Bài 1: Các khái niệm cơ bản

Bài 2: Lập bảng tính

Bài 3: In bảng tính

Thông tin tác giả

0.00 (2 Bình chọn)

3 Khóa học

6 Học viên

Miễn phí