Chủ động, trách nhiệm, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào đời sống của giới trẻ

750

ĐTN: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn tích cực góp ý để sớm ban hành Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào đời sống giới trẻ.

Ngày 4/2, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã họp nhằm thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bàn về Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn vui mừng khi Đảng nhận định đánh giá, đặt niềm tin vào thế hệ trẻ trong nhiệm vụ vai trò trung tâm, để thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường; đồng thời cho biết tại Đại hội, nhiều đồng chí là cán bộ Đoàn, nguyên là cán bộ Đoàn đã được tín nhiệm trúng cử Ban Chấp hành Trung ương. Đây chính là vinh dự dành cho tổ chức Đoàn.

Với việc thảo luận, cho ý kiến Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại Hội nghị lần này, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các đai biểu tích cực góp ý để sớm ban hành chương trình hành động, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. “Chương trình hành động của tổ chức Đoàn đại diện cho thế hệ trẻ phải xung kích nhất, tiên phong nhất, nhanh nhất nhưng cũng phải chất lượng”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nói.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng được xây dựng bám sát 12 định hướng trong văn kiện Đại hội Đảng, lựa chọn các nội dung, hoạt động Đoàn có thể thực hiện có hiệu quả; xây dựng các nhóm giải pháp cụ thể, có tính hành động cao. Trong đó, có 8 chương trình, 82 nhóm việc và 20 chỉ tiêu cụ thể.

Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo chương trình hành động và đề xuất nhiều giải pháp, chương trình mới có ý nghĩa thiết thực.

Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang Thân Trung Kiên cho rằng chương trình hành động cần lựa chọn phần việc thanh niên có thể thực hiện như: chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đoàn Thị Thanh Tâm đề nghị bổ sung giải pháp hoặc có thể đề án riêng về nội dung tuổi trẻ Việt Nam tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

PGS.TS Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề xuất cần quan tâm đến chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ và bổ sung cơ chế kết nối, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm học tập, lan tỏa sáng kiến. Đặc biệt cần trang bị các kỹ năng cần thiết trong chuyển đổi số cho các đối tượng khác nhau để hội nhập và tìm việc làm.

Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn phát biểu két luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, chương trình hành động của Đoàn Thanh niên đã được chủ động xây dựng từ rất sớm, thể hiện tinh thần chủ động, xung kích của thanh niên. Đồng ý với quan điểm của các đại biểu là cần quan tâm những nội hàm mới mà Đại hội XIII của Đảng đã bàn bạc, thảo luận như: khơi gợi khát vọng phát triển đất nước hùng cường; coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển; tài năng trẻ là nguồn lực chất lượng cao… vì vậy, các chỉ tiêu được xác định trong Chương trình hành động cần có tính đột phá hơn. Hiện các chỉ tiêu đang tương đối an toàn và theo những vấn đề các cấp bộ Đoàn đã làm được sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết sẽ hoàn thiện chương trình hành động để ban hành sớm, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm, trách nhiệm của những người trẻ, của Đoàn Thanh niên trong việc sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời cũng là căn cứ, cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, công việc mà Đảng giao cho thanh niên, tin tưởng kỳ vọng vào thế hệ trẻ.

Cũng tại Hội nghị lần này, 11 đồng chí đã được bầu bổ sung tham gia Ban Chấp hành, 1 đồng chí đã được bầu bổ sung tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

Bảo Anh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây