TRANG CHỦ VĂN BẢN - TÀI LIỆU HỆ THỐNG VĂN BẢN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỆ THỐNG VĂN BẢN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI Tải về: NQ Dai hoi Doan          

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

       ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC                                    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022                                               ***                                                  ...

Chỉ thị Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** Số: 01 CT/TWĐTN        Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013       CHỈ THỊ Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ...