TRANG CHỦ THÔNG TIN - THÔNG BÁO

THÔNG TIN - THÔNG BÁO

Sử dụng khẩu trang Phòng lây nhiễm nCoV

Sử dụng khẩu trang Phòng lây nhiễm nCoV

5 thời điểm phải vệ sinh và quy trình rửa tay thường quy

5 THỜI ĐIỂM PHẢI VỆ SINH và QUY TRÌNH RỬA TAY THƯỜNG QUY

Hướng dẫn: Đăng ký tài khoản mạng xã hội VCNET

  VCNET là sản phẩm của ban Tuyên giáo Trung ương kết hợp với Viettel cho phép người dùng tạo tài khoản VCNET để theo dõi và sử dụng như một mạng xã hội với những thông...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Hè năm 2018 cho con của CB, CC, VC, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN TW ĐOÀN   Số:     /KH- CĐCQ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2018 Dự thảo KẾ HOẠCH...

Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 qua mạng internet

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, Ban Thường vụ đoàn khối tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ...

Thông báo: Thời gian Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Web.ĐTN: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức từ ngày 10/12 đến 13/12/2017, tại Thủ đô Hà Nội. >> Toàn văn Thông...

Công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tới ĐVTN và các tầng lớp nhân dân

Web.ĐTN: Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức công bố dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tới đoàn viên,...

Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Vẻ đẹp nữ cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn”

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN TW ĐOÀN ------------------------------ Số: 490/KH- CĐCQ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ Hà Nội, ngày  02 tháng 10 năm 2017     KẾ HOẠCH...

Chương trình trung thu cho em – tìm kiếm tài năng nhí 2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU CHO EM – TÌM KIẾM TÀI NĂNG NHÍ 2017 ------------   - Thời gian: từ 16h00 đến 21h00 ngày 03/10/2017 (Thứ Ba). - Địa điểm: Học viện TTN Việt Nam. I. THI MÂM CỖ 1.1. Thời gian: +...