TRANG CHỦ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Khai giảng lớp đào tạo nghề Đan lát thủ công cho lao động nông thôn tại Nghĩa Hưng – Nam Định

      Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” Ngày 31/8/2017 Trung...

Lễ bế giảng lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho lao động nông thôn tại Trực Ninh – Nam Định

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27/11/2009 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Sáng ngày 25/8/2017 Trung tâm Giáo...

Bế giảng lớp đào tạo nghề Thêu ren cho thanh niên nông thôn tại Bình Lục – Hà Nam

Thực hiện Kế hoạch số 568/KH-TWĐTN-CNĐT ngày 07/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn. Sáng ngày 10/8/2017 Trung tâm...

Đào tạo & bồi dưỡng kỹ năng

  GIỚI THIỆU      Đang cập nhật...   Một số hình ảnh hoạt động        CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG  QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG      

Đào tạo & bồi dưỡng nghề

GIỚI THIỆU      Trong hoạt động đào tạo & bồi dưỡng nghề nghiệp, Trung tâm đã và đang triển khai thực hiện đa dạng hóa phương thức và ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng: đào tạo tại...

Khai giảng lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho thanh niên nông thôn tại xã Bồ Đề – Bình Lục – Hà Nam

         Thực  hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và kế hoạch số 568/KH/TWĐTN-CNĐT...

Khai giảng các lớp đào tạo nghề cho LĐNT tại Xuân Trường – Nam Định

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Ngày 29 tháng 9...

Khai giảng lớp đào tạo nghề Thêu ren cho người khuyết tật tại huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

       Thực hiện Quyết định số 1220/QĐ-TWĐTN-TNNT ngày 6/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm dạy nghề thanh niên khu vực Sông Hồng chủ...

Khai giảng 02 lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho lao động nông thôn tại huyện Giao Thủy – Nam Định

    Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đào nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Ngày 12 tháng 7 năm...

Khai giảng lớp đào tạo nghề Hàn cho lao động nông thôn tại thị trấn Ngô Đồng – huyện Giao Thủy – tỉnh Nam...

          Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTG ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.           Ngày 12 tháng 5...