TRANG CHỦ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Hoạt động đào tạo kỹ năng

Hoạt động đào tạo kỹ năng

Tổ chức lớp thực hành kỹ năng sống cho thanh thiếu niên

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên tổ chức chương trình “Thực hành kỹ năng sống cho thanh thiếu niên”.     Tải về: Phiếu đăng ký học kỹ năng    

Chương trình “Thực hành kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi”

Chào mừng 87 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên đã phối hợp cùng Trung tâm đào tạo kỹ năng sống Tâm Việt...