33 C
Hà Nội
Thứ Bảy, 24 Tháng Bảy, 2021

Lưu trữ hàng ngày: 19/07/2021

Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam về giáo dục nghề nghiệp

Tổ chức thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp một cách đồng bộ và hiệu quả, bảo đảm...