20 C
Hà Nội
Thứ Ba, 26 Tháng Một, 2021

Lưu trữ hàng ngày: 04/01/2021

Khối các Trung tâm sự nghiệp ký giao ước thi đua chào mừng kỷ...

Sáng 30/12/2020, tại Trung tâm Hướng dẫn hoạt động Thiếu nhi Trung ương, Khối các Trung tâm sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn tổ chức lễ ký Giao...