20 C
Hà Nội
Thứ Ba, 26 Tháng Một, 2021

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2020

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất...

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc...

Đại hội Đảng bộ trực thuộc T.Ư: Thành công trên nhiều phương diện

Công tác nhân sự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ. Đến...

Sáu điểm mới nổi bật của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội...

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được công bố, gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc...

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG Khoá XII *   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________________­ Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020   DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ...

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG Khoá XII *   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________________ Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020   DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH...

Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ...     Dự thảo báo cáo tổng kết...

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG Khoá XII * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________________ Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020   DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH...

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG Khoá XII * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________________ Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020   DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU...

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO * Số 151-HD/BTGTW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020     HƯỚNG DẪN Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân...

Phát động 90 ngày thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm ngày thành...

Web.ĐTN: Trong khuôn khổ chương trình chào cờ đầu tháng 12/2020, sáng 7/12, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn phát động Đợt thi đua đặc biệt “90 ngày...