36 C
Hà Nội
Thứ Ba, 14 Tháng Bảy, 2020

Lưu trữ hàng ngày: 12/06/2020

Khai giảng lớp đào tạo nghề mộc dân dụng cho thanh niên nông thôn...

Thực  hiện Kế hoạch số: 241-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 18/3/2020 của Ban bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện nội dung thành phần...