25 C
Hà Nội
Thứ Ba, 12 Tháng Mười Một, 2019

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2019

Khai giảng 06 lớp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn tại Nam...

          Thực  hiện kế hoạch số 143-KH/TWĐTN-BTC ngày 28/02/2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tổ chức thực hiện các mô hình đào tạo nghề cho...