Thông báo Tuyển sinh đào tạo nghề cho thanh niên khuyết tật năm 2020

749

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM GDNN THANH NIÊN

Số: 47 -TB/TTGDNNTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Nam Định, ngày 16  tháng 7 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo nghề cho thanh niên khuyết tật năm 2020

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII;

Căn cứ Quyết định số 50-QĐ/TTGDNNTN ngày 10/10/2018 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thanh niên về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thanh niên;

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THANH NIÊN TUYỂN SINH

 

  1. Số lượng: 20 học viên; nghề: Tin học ứng dụng

 – Thời gian đào tạo 03 tháng

  1. Đối tượng tuyển sinh: Là thanh niên khuyết tật tuổi từ 16 đến 35 có sức khỏe phù hợp với nghề cần học
  2. Địa bàn tuyển sinh: Thành phố Nam Định.
  3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

   Hồ sơ đăng ký học nghề gồm:

+ 01 đơn đăng ký học nghề (mẫu quy định chung kèm theo) có xác nhận của địa phương nơi cư trú, đóng dấu giáp lai vào ảnh.

+ 04 ảnh 3×4 (phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh)

+ Chứng minh thư (Phô tô công chứng) hoặc hộ khẩu (phô tô công chứng)

  1. Quyền lợi của học viên:

+ Được hỗ trợ toàn bộ kinh phí trong thời gian khóa học và các hỗ trợ khác (nếu có).

+ Tốt nghiệp khoá học: Học viên được cấp chứng chỉ đào tạo nghề và được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm;

  1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/7/2020 đến ngày 31/7/2020.

  * Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thanh niên

          Địa chỉ: Số 6 đường Giải Phóng – Thành phố Nam Định

  * Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng đào tạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thanh niên

          Địa chỉ:  Số 6 đường Giải Phóng – TP.Nam Định – Điện thoại 02283526608

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

   

Vũ Đức Việt

 

–> Tải về: Đơn đăng ký học nghề

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây